Seleccionar página

POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

1. Identificación e datos de contacto do Responsable do tratamento

UNION GALEGA DE ELECTRODOMESTICOS S.A., domiciliada na dirección Pol.  Ind. de Bergondo Parcela,  B45 – Bergondo 15165 (A Coruña), con CIF A15054489, como responsable do tratamento de datos de carácter persoal, facilita a información sobre o uso que realizará dos datos persoais.

 

A presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que asisten tanto ao Usuario como ao Visitante en virtude do Regulamento Xeral de Protección de Datos (“ RGPD”). Se tes calquera dúbida relativa ao tratamento dos teus datos persoais, contacta con  UNION GALEGA DE  ELECTRODOMESTICOS S.A. na súa dirección postal ou a través do correo electrónico info@ugesa.es.

 

Así mesmo, pon á súa disposición a información relativa á  LSSICE visitando o Aviso Legal da nosa web.

 

 2. Información xeral: descrición da información contida na política de privacidade

Na presente política de privacidade atoparás o tratamento de datos dos diferentes servizos ofrecidos por  UNION GALEGA DE  ELECTRODOMESTICOS S.A..

 

En cada servizo informaráseche sobre:

As finalidades do tratamento dos teus datos persoais, isto é, o motivo polo cal UNION GALEGA DE  ELECTRODOMESTICOS S.A. trata os teus datos persoais.

As bases legais que permiten o tratamento de datos por parte de UNION GALEGA DE  ELECTRODOMESTICOS S.A. para cada unha das finalidades indicadas.

A posible comunicación dos teus datos a terceiros, así como a causa da devandita comunicación. Para estes efectos, informámosche de que non cedemos os teus datos persoais a terceiros salvo cando exista unha obrigación legal (Facenda Pública, Xuíces e Tribunais, Forzas e Corpos de Seguridade,…) ou expresamente indiquémolo a continuación.

O prazo de conservación dos datos que nos facilites. Para estes efectos informámosche que conservamos os teus datos persoais durante toda a vixencia da relación contractual ou por un período superior se así nolo autorizaches. Así mesmo, informámosche que os teus datos permanecerán bloqueados para a atención de reclamacións xudiciais, administrativas ou fiscais, polos prazos que legalmente determine cada normativa que resulte de aplicación.

 

3. Información necesaria e actualizada

Para que a información facilitada estea sempre actualizada e non conteña erros, deberás comunicar a  UNION GALEGA DE  ELECTRODOMESTICOS S.A., o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos teus datos de carácter persoal que se vaian producindo a través dun correo electrónico á dirección info@ugesa.es.

 

4. Exercicio dos teus dereitos

Informámosche de que poderás exercer os seguintes dereitos:

 

Dereito de acceso aos teus datos persoais para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles.

Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto.

Dereito de supresión dos teus datos persoais, cando isto sexa posible.

Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos teus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservar os datos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito de oposición ao tratamento dos teus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas na táboa arriba incluída sexa o interese lexítimo.

UNION GALEGA DE  ELECTRODOMESTICOS S.A. deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo imperioso ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito á portabilidad dos teus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas na táboa arriba incluída sexa a existencia dunha relación contractual ou o teu consentimento.

Dereito a revogar o consentimento outorgado a info@ugesa.es.

Poderás exercitar os teus dereitos en calquera momento e de forma gratuíta das seguintes formas:

 

Dirixindo un correo electrónico á dirección info@ugesa.es, indicando o dereito que desexas exercitar, os teus datos identificativos e unha copia do DNI.

A través de correo postal, enviando unha carta a Pol.  Ind. de Bergondo Parcela,  B45 15165 Bergondo (A Coruña). Email: info@ugesa.es, indicando o dereito que desexas exercitar, os teus datos identificativos e unha copia do DNI.

 

5. Información detallada do tratamento de datos realizados por servizo

5. Tratamento de datos de clientes:

Finalidade do tratamento: Xestión contable, fiscal e administrativa.

Categorías de interesados: Clientes e usuarios cos que se mantén unha relación comercial.

Categoría de datos persoais: Os necesarios para manter a relación comercial e emisión de facturas.

Destinatarios: Administración pública con competencia na materia, bancos e caixas.

Prazos de conservación: Mentres exista unha relación comercial e posteriormente os previstos pola lexislación fiscal respecto a a prescrición de responsabilidades.

 

6. Seguridade

UNION GALEGA DE  ELECTRODOMESTICOS S.A. implementou e mantén os niveis de seguridade esixidos polo  RGPD para protexer os datos de carácter persoal dos usuarios fronte a perdas fortuítas e a accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos. Unha vez recibidos os teus datos, UNION GALEGA DE  ELECTRODOMESTICOS S.A. utilizará rigorosos procedementos e funcións de seguridade para impedir calquera acceso non autorizado.

 

 

7. Confidencialidade

Os datos persoais que podamos solicitar a través do Sitio web ou por medio das distintas comunicacións que manteñamos contigo serán tratados con confidencialidade, comprometéndonos a gardar secreto respecto dos mesmos de acordo co establecido na lexislación aplicable.

 

8. Actualización da política de privacidade

É posible que se deba actualizar esta Política de Privacidade, por iso é necesario que revises esta política periodicamente e se é posible cada vez que accedas ao Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre o tipo de información recompilada e o seu tratamento. Podes atopar a Política de Privacidade ao pé do Sitio web.